Bitwa nad Sommą

czołg mark IBitwa nad Sommą rozpoczęła się 1 lipca 1916 roku zakończyła 18listopada 1916 r. Była to największa i najkrwawsza bitwa w I Wojnie Światowej. Bitwę ta poprzedzał gigantyczny ostrzał artyleryjski skierowany na pozycje niemieckie. Głównym dowódcą po stronie Ententy był generał Douglas Halg oraz Ferdynand Foch. Uderzenie na siły przeciwnika Trójporozumienia nastąpiło 1 lipca i już w tym samym dniu wojska angielskie zanotowały 2o tysięcy zabitych. Jedynie wojska francuskie przesunęły nieznacznie odcinek frontu jednak również za cenę znacznynych ofiar.  Kolejne natarcie na armie kajzera przyniosło przesunięcie walk zaledwie o kilkanaście kilometrów od poprzednich pozycji.Dopiero wrześniu udało się nieco bardziej przesunąć front na korzyść ententy dzięki wprowadzeniu 15 września czołgu na pole walki.

Czołg Mark I był co prawda słabą maszyna bardzo zawodna jednak samo wprowadzenie nowego rodzaju uzbrojenia oraz silny ostrzał z karabinów maszynowych pozwolił wywołać w żołnierzach niemieckich efekt psychologiczny zaskoczenia i strachu co pozwoliło nieznacznie przesunąć front szczególnie bitwa pod Flers ukazała potencjalne przyszłe możliwości czołgu.

W październiku ofensywa znacznie się osłabiła przede wszystkim winna była pogoda, ulewne deszcze oraz zabłocony teren ostatecznie uniemożliwiły przeprowadzenie szeregu operacji. W listopadzie  generałowie Brytyjscy postanowili zakończyć dalsze natarcie kończąc bitwie nas Sommą.

W trakcie bitwy zginęło ponad 400 tysięcy żołnierzy imperium brytyjskiego ponad 200 tysięcy francuzów. Po stronie niemieckiej liczbę zabitych szacuje się na 450 tysięcy.